ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner sodeloval na projektu EnPC (program Horizon 2020), ki je bil usmerjen predvsem v izboljšanje procesov energetskega pogodbeništva. Specifičen cilj projekta je bil okrepitev kapacitet za izkoriščanje inovativnih modelov za financiranje v energetsko učinkovite tehnologije v javnem sektorju na lokalnem in regionalnem nivoju.

V aktivnosti je bilo vključenih vsaj 250 deležnikov in strokovnjakov iz javnega sektorja, predstavnikov ESCO ter malih in srednjih podjetij, vsaj 50 predavateljev/trenerjev, ki so v partnerskih državah zagotovili znanje in ustrezne vzvode za repliciranje projektov energetskega pogodbeništva, najmanj 1000 deležnikov iz lokalne/regionalne samouprave, ki so sodelovali v izobraževalnih delavnicah, najmanj 2000 tehničnih, pravnih in finančnih strokovnjakov, ki so sodelovali v webinarjih, e-učenju in tematsko relevantnih strokovnih dogodkih. Investicije, podprte s strani projekta, pa so prispevale več kot 60 GWh prihrankov energije.

Zavod KSSENA je v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner sodeloval na projektu BioRES (program Horizon 2020), ki je bil usmerjen v pripravo zakonskih, tehničnih in ekonomskih podlag za vzpostavitev centrov za biomaso. Namenjen je bil širitvi dobrih praks na področju uporabe lesne biomase in vzpostavitvi biomasnih logističnih in prodajnih centrov (BLTC) na področju držav Balkana, natančneje na Hrvaškem, v Srbiji in v Bolgariji.

Poleg omenjenih držav so pri projektu sodelovali tudi partnerji iz Avstrije, Nemčije, Finske in Belgije. Energetska Agencija KSSENA je bil zadolžena za koordinacijo izvedbe študij izvedljivosti za centre na štirih lokacijah v Srbiji in šestih na Hrvaškem. Študije izvedljivosti so bile v prvi vrsti namenjene potencialnim investitorjem kot osnova za odločitev o izvedbi investicije v biomasni logistični in trgovalni center. Kot podporo investitorjem smo razvili tudi spletno platformo, ki je prilagojena trgovanju z biomasnimi produkti. Spletna platforma predstavlja celovito orodje za upravljanje biomasnega centra in bo v začetni fazi obratovanja močno pripomogla k uspešnemu zagonu odjema.

Zavod KSSENA je bil partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija Energie-Cities iz Francije. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.