ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je bil partner na projektu MOVE (čezmejno sodelovanje SI-AT), ki je nastal kot posledica potrebe po čezmejnem sodelovanju Avstrije in Slovenije na področju energetike in bazira na ciljih, ki pripomorejo k varovanju in trajnosti okolja. Organizacija izobraževalno-osveščevalnih aktivnosti na področju URE in OVE, izvedba usposabljanj, izdelava čezmejnega energetskega koncepta za razvoj trajnostno naravnane energetike (tako na strani uporabnikov kot tudi proizvajalcev in ponudnikov izdelkov in storitev), podpis memorandoma o sodelovanju in realizaciji čezmejnega energetskega koncepta itd.