ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V okviru projekta NEW FINANCE je bila razvita naslednja animacija, ki prikazuje nekatere inovativne načine financiranja energetske obnove stavb.

Projekt NEW FINANCE (New finance for energy efficiency measures in public buildings), ki je sofinanciran s strani programa Interreg Mediterranean, bo preko izboljšanega sodelovanja med lastniki javnih stavb in zasebnimi vlagatelji pomagal pospešiti naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti v javnih stavbah. Za vsebino animacije so odgovorni izključno njegovi avtorji. Stališča v tej animaciji niso nujno enaka stališčem Evropske unije. Avtorji in Evropska unija ne prevzemajo nobenih odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij vključenih v tej animaciji.