ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na Energetski agenciji KSSENA zaposlen od leta 2008. Glavno področje je vodenje energetskega menedžmenta za Mestne občine Velenje, Celje, Slovenj Gradec ter Občino Nazarje. V okviru energetskega menedžmenta izdeluje energetske preglede za javne stavbe, vodi energetsko knjigovodstvo, opravlja termografijo stavb in izdeluje razne študije na področju učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije. Sodeluje pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov in načrtih javne razsvetljave, pri organizaciji konferenc ter nudi tehnično pomoč pri evropskih projektih.

Vodstvo

Boštjan Krajnc

Direktor

T: +386 (0)3 8961 520

Vodstvo

Sašo Mozgan

Namestnik direktorja

T:+386 (0)3 8961 524

Projektno delo

Niko Natek

dipl. inž. ener.

T: +386 (0)3 8961 521

Nejc Jurko

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)59 099 183

Lidija Stvarnik

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 525

Živa Majerič Vovk

univ. dipl. rus. in prof. zgo.

T: +386 (0)59 099 181

Hana Kolenc

dipl. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Ines Ahmić

mag. inž. grad.

T: +386 (0)3 8961 521

Mojca Plankelj

dipl. org. – manager

T: +386 (0)3 8961 520

Energetski management

Primož Rotovnik

mag. inž. grad.

T: +386 (0)59 099 182

Gregor Podvratnik

dipl. inž. el.

T: +386 (0)59 099 180

Finance in administracija

Nedisa Trumić

univ. dipl. ekon.

T: +386 (0)3 8961 520

Aida Arnautović

ekon.

T: +386 (0)3 8961 520